Політика обробки персональних даних

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Справжня політика обробки персональних даних (далі - Політика) складена відповідно до вимог Закону України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних» та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних ФОП "Руденко Євген Олександрович" (далі - Оператор).

1.2. Політика розроблена з метою реалізації вимог законодавства України в області обробки та захисту персональних даних і спрямована на забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних Оператором, в тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особистої і сімейної таємниць.

1.3. Політика визначає склад одержуваних і оброблюваних персональних даних, мету збору та обробки персональних даних, порядок зберігання і передачі персональних даних, а також реалізовані Оператором заходи, спрямовані на захист персональних даних.

1.4. Дія цієї Політики поширюється на будь-яку інформацію про користувача, отриману Оператором, як до, так і після затвердження Політики.

1.5. Дія цієї Політики поширюється на всю інформацію, яку Оператор може отримати про користувача, в тому числі під час використання їм сайту bazilio.com.ua.

1.6. Відвідування та використання Сайту означає беззастережну згоду користувача:
  • на обробку його персональних даних, зазначених статті 3 цієї Політики для цілей, зазначених у статті 4 цієї Політики;
  • з умовами обробки його персональних даних, що містяться в цій Політиці.
1.7. У разі незгоди з умовами обробки персональних даних Оператором, користувач повинен припинити використання Сайту.

1.8. Справжня Політика застосовується тільки до сайту bazilio.com.ua. Оператор не контролює і не несе відповідальності за збір та обробку персональних даних третіми особами, на сайти яких користувач може перейти по посиланнях, доступним на сайті bazilio.com.ua.

1.9. Виконавець не здійснює перевірку достовірності персональних даних, наданих користувачем.
2. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
2.1. Оператор - ФОП "Руденко Євген Олександрович" (м. Київ, вул. Хрещатик 50Г);

2.2. Сайт - сукупність розміщених у мережі Інтернет веб-сторінок, об'єднаних єдиним адресним простором доменаsef.com.ua. Стартова сторінка Сайту, з якої може бути здійснений доступ до всіх інших веб-сторінок Сайту, розміщена в мережі Інтернет за адресою bazilio.com.ua.

2.3. Персональні дані - будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного або визначається фізичній особі (суб'єкту персональних даних).

2.4. Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

2.5. Користувач - особа, яка має доступ до Сайту за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт.

2.6. Cookies - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-Користувач або веб-браузер пересилає веб-серверу в HTTPS-запиті при спробі відкрити сторінку Сайту.
3. СКЛАД ОТРИМАНИХ ОБРОБЛЕНИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
3.1. Дані про користувача, одержувані і оброблювані в рамках цієї Політики надходять Оператору наступними способами:

3.1.1. Надаються самим користувачем на Сайті при заповненні форм введення персональних і можуть включати в себе наступну інформацію:
  • ім'я;
  • прізвище;
  • номер телефону
3.1.2. Автоматично передаються Оператору в процесі відвідування і використання Сайту за допомогою встановленого на пристрої користувача програмного забезпечення (інформація з файлів cookie) в тому числі: відомості про місцезнаходження; тип пристрою користувача і дозвіл його екрану; тип, версія і мову операційної системи, встановленої на пристрої користувача; тип, версія і мову браузера (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Сайту); IP-адреса; адреса сторінки, звідки користувач перейшов на Сайт (рефер), інформація про те, які сторінки відкриває і які кнопки натискає користувач на Сайті.

На Сайті використовується Google Analytics -програма для відстеження та веб-аналітики, розроблена Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94 043, USA). Програма Google Analytics використовує «cookie-файли». Дані про використання Сайту (включаючи IP-адреса), створені-файли-файлами, як правило, передаються на сервери Google і зберігаються на цих серверах. Компанія Google використовує цю інформацію з метою оцінки використання Сайту, складання звітів про дії на Сайті для Оператора і надання інших послуг, пов'язаних з діями на Сайті і в мережі Інтернет. З додатковими відомостями користувач може ознайомиться за адресою: www.google.com/intl/en/analytics/.

3.2. Оператор не виконує обробку спеціальних категорій персональних даних, що стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних або філософських переконань.
4. ЦІЛІ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
4.1. Збір та обробка персональних даних користувача, зазначених в п. 3.1.1. цієї Політики здійснюється Оператором з метою:
  • зв'язку з користувачем в разі необхідності, в тому числі направлення повідомлень, запитів та інформації, пов'язаних з використанням Сайту, наданням послуг;
  • обробки запитів і заявок від користувача.
4.2. Збір та обробка персональних даних користувача, зазначених в п. 3.1.2. здійснюється Оператором з метою створення статистики, яка допомагає зрозуміти, як користувачі використовують Сайт, що дозволяє оптимізувати його структуру і зміст, зробити його зручнішим для використання Сайту.

Користувач може в будь-який момент внести зміни в налаштування файлів cookie та блокувати автоматичну передачу зазначених файлів. Детальна інформація про можливості та способи передачі файлів cookie доступна в налаштуваннях веб-браузера. Обмеження у використанні файлів cookie можуть відбитися на деяких функціях, доступних на веб-сторінках Сайту.

4.3. Не допускається обробка персональних даних, які не відповідають цілям обробки, зазначеним в пунктах 4.1. і 4.2. цієї Політики.
5. ЦІЛІ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
5.1. Термін обробки персональних даних Користувача не обмежений. Процедура обробки може проводитися будь-який передбачений законодавством України способом. Зокрема, за допомогою інформаційних систем персональних даних, які можуть вестися автоматично або без засобів автоматизації.

5.2. Оброблювані персональні дані знищуються або обезличиваются Оператором після досягнення цілей обробки або в разі втрати необхідності в досягненні цих цілей, а також при відкликанні Користувачем згоди на обробку персональних даних.

5.3. Користувач має право в будь-який момент відкликати згоду на обробку Оператором персональних даних шляхом подання письмового повідомлення на адресу електронної пошти: baziliooptica@gmail.com з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних». Відгук користувачем згоди на обробку персональних даних тягне за собою знищення записів, що містять персональні дані, в системах обробки персональних даних Оператора, в тому числі видалення аккаунта користувача на Сайті.

5.4. Користувач має право вимагати від Оператора уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також приймати інші передбачені законодавством України заходи щодо захисту своїх прав.

5.5. Право користувача на зміну, видалення, блокування персональної інформації може бути обмежене вимогами положень законодавства України.

5.6. Відносно персональних даних користувача зберігається їх конфіденційність, крім випадків, встановлених в п. 5.7. цієї Політики.

5.7. Оператор має право здійснювати передачу персональних даних користувача третім особам в наступних випадках:

5.7.1. Передача передбачена українським або іншим відповідним законодавством в рамках встановленої процедури (за рішенням суду, запит правоохоронних органів і т. д.);

5.7.2. З метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Оператора.

5.8. При втраті або розголошення персональних даних Оператор інформує користувача про втрату або розголошення персональних даних.
6. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ
6.1. Оператор приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

6.2. Сайт bazilio.com.ua має сертифікат безпеки SSL, за допомогою якого інформація передається між користувачем і Оператором в закодованому вигляді, з метою запобігання її перехоплення і спотворення під час пересилки.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
7.1. У разі невиконання своїх зобов'язань, Оператор несе відповідальність за збитки, понесені користувачем в зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених 7.2. цієї Політики.

7.2. У разі втрати або розголошення персональних даних користувача Оператор не несе відповідальність, якщо дана інформація стала публічною надбанням до її втрати або розголошення, або була розголошена самим користувачем або за згодою користувача.
8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Оператор має право вносити зміни і доповнення до даної Політику. Нова редакція Політики діє з моменту її розміщення на сайтеsef.com.ua, якщо інше не передбачено в новій редакції Політики.

8.2. До відносин в області обробки та захисту персональних даних, які не врегульовані в цій Політиці, застосовується чинне законодавство України.

8.3. Всі пропозиції або питання, пов'язані з обробкою та захистом персональних даних Оператором слід надсилати на адресу електронної пошти baziliooptica@gmail.com.

8.4. Контактні дані Оператора:
ФОП "Руденко Євгеній Олександрович"
Адреса: м Київ, вул. Хрещатик 50Г
Made on
Tilda